Serologische typering Legionella

Met serologische typering identificeren we serogroepen van legionellabacterie in monsters. Dit gebeurt met behulp van diverse methoden, zoals de klassieke latex test, UV of PCR techniek voor DNA-onderzoek. De typering en rapportage wordt verzorgd door Normec Dumea (L610).

Hierbij wordt onder meer onderzoek gedaan naar het pathogeen vermogen van de legionellabacterie. In Nederland worden meer dan 90% van de legionellapneumonieën veroorzaakt door Legionella pneumophila. Binnen deze species is serogroep 1 de meest frequente verwekker (>80%). Legionella pneumophila serogroep 1 kan op basis van genotypering verder onderverdeeld worden (Legionellose Richtlijn, RIVM).

Wat wij voor u doen

Monstername in overleg met legionella-adviseur.

Analyse van de watermonsters in een laboratorium binnen de Normec Group.

De onderzoeksresultaten op een overzichtelijk gerapporteerd door Normec Dumea.

Offerte aanvragen

Weten wat Normec BioBeheer voor u kan betekenen? We denken graag effectief met u mee. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Direct een offerte aanvragen
work using texting cell phone typing computer.chatting on mobile,laptop contact us at workplace Thinking investment plan Investor.searching information internet.connecting people concept

Kwaliteitsnormen

Drinkwaterwet

In de wet zijn kwaliteitseisen vastgelegd, onder meer over die hoeveelheid stoffen en organismen die maximaal in het water mag voorkomen.

Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)

Deze richtlijn heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen met onder meer chemische en ecologische doelstellingen.

Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Deze regeling bevat verschillende bepalingen die een eigenaar van een drinkwaterbedrijf moet opvolgen.

Wat is Legionella?

De legionellabacterie kan overal voorkomen waar een vochtig milieu is. Denk bijvoorbeeld aan leidingen voor drinkwater.

Word je ziek van Legionella?

De veteranenziekte kan door antibiotica genezen. Doorgaans zal de huisarts deze uitschrijven. Belangrijk is om zo snel mogelijk met de juiste antibiotica te starten. Hoe langer ermee gewacht wordt, hoe groter de kans op chronische klachten is. Ook kan legionella de dood tot gevolg hebben.

Waar kan ik als werkgever of werknemer terecht met vragen over gezondheidsrisico’s in werksituaties?

Elke werkgever moet een risico-inventarisatie en- evaluatie maken. Deze wordt gemaakt door een arbodeskundige. Wanneer er gezondheidsrisico’s zijn voor werknemers dan is de werkgever verplicht om maatregelen te treffen. De arbodienst en/of arbodeskundige kan om advies gevraagd worden wanneer er binnen de organisatie zorgen zijn omtrent legionella.

Man working on laptop talking on cell phone

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Man working on laptop talking on cell phone

Menu

Zoek op de website