FAQ

Word je ziek van Legionella?

De veteranenziekte kan door antibiotica genezen. Doorgaans zal de huisarts deze uitschrijven. Belangrijk is om zo snel mogelijk met de juiste antibiotica te starten. Hoe langer ermee gewacht wordt, hoe groter de kans op chronische klachten is. Ook kan legionella de dood tot gevolg hebben.

Wat zijn de verschijnselen van de veteranenziekte (de zware vorm)?

De veteranenziekte kan door antibiotica genezen. Doorgaans zal de huisarts deze uitschrijven. Belangrijk is om zo snel mogelijk met de juiste antibiotica te starten. Hoe langer ermee gewacht wordt, hoe groter de kans op chronische klachten is. Ook kan legionella de dood tot gevolg hebben.

Hoe is de ‘veteranenziekte’ te behandelen?

De veteranenziekte kan door antibiotica genezen. Doorgaans zal de huisarts deze uitschrijven. Belangrijk is om zo snel mogelijk met de juiste antibiotica te starten. Hoe langer ermee gewacht wordt, hoe groter de kans op chronische klachten is. Ook kan legionella de dood tot gevolg hebben.

Wat is Legionella?

De legionellabacterie kan overal voorkomen waar een vochtig milieu is. Denk bijvoorbeeld aan leidingen voor drinkwater.

Wat is de veteranenziekte?

Wanneer iemand besmet raakt met de meest gevaarlijke variant van legionella, dan treedt een ernstige longontsteking op. Deze variant heeft de naam ‘veteranenziekte’ gekregen doordat in 1976 tijdens een reünie van oud-strijders (veteranen) van het Amerikaanse leger in Philadelphia ineens een door deze variant veroorzaakte epidemie van longontstekingen ontstond.

Hoe herken ik Legionella?

De ziekte uit zich in een snel opkomende koorts, deze gaat gepaard met spierpijn en een algeheel ziek gevoel. Er ontstaat een longontsteking. Ook hoesten en kortademigheid zijn symptomen die voorkomen.

Hoe raak ik geïnfecteerd?

Een legionella besmetting ontstaat door inademing van de bacterie. Het inademen van hele kleine druppeltjes water (groot genoeg om de bacterie te kunnen bevatten en klein genoeg om het via inademing in de longen te krijgen) heeft tot gevolg dat de bacterie zich in de longen kan nestelen. De ziekte is niet besmettelijk van mens tot mens. Ook het drinken van water met de bacterie is ongevaarlijk.

Wat is de incubatietijd?

De gemiddelde incubatietijd is vijf á zes dagen. Het kan voorkomen dat het zich eerder of later uit. Dit kan tussen de twee á twintig dagen duren.

Welke mensen lopen een groter risico?

Ouderen, zware rokers en mensen met een verminderd afweersysteem door bv. ziekte lopen het grootste risico op het oplopen van legionella.

Wat zijn de verschijnselen bij een legionella-griep (de lichte vorm)?

De lichte vorm komt meestal tot uiting in de vorm van een griep. Gedurende enkele dagen zijn er verschijnselen van koorts, hoofdpijn, hoesten en spierpijn. Zolang er geen longontsteking ontstaat is er geen direct gevaar. Toch is het altijd sterk aan te raden om melding te maken bij de huisarts. Het opsporen van de plek waar de besmetting is ontstaan kan wenselijk zijn.

Waar kan ik als werkgever of werknemer terecht met vragen over gezondheidsrisico’s in werksituaties?

Elke werkgever moet een risico-inventarisatie en- evaluatie maken. Deze wordt gemaakt door een arbodeskundige. Wanneer er gezondheidsrisico’s zijn voor werknemers dan is de werkgever verplicht om maatregelen te treffen. De arbodienst en/of arbodeskundige kan om advies gevraagd worden wanneer er binnen de organisatie zorgen zijn omtrent legionella.

Hoe wordt geheimhouding geborgd?

Normec BioBeheer werkt geheel onafhankelijk en wordt door externe partijen gecontroleerd op die onafhankelijkheid. Daarbij wordt ook gekeken of documenten en gegevens beveiligd worden opgeslagen en alleen toegankelijk zijn voor medewerkers met de juiste autorisatie. Overigens zijn alle medewerkers gebonden aan een geheimhoudingplicht. Alle onderzoeken worden nauwkeurig en betrouwbaar uitgevoerd en de uitkomsten worden gegarandeerd vertrouwelijk behandeld.

Hoe snel wordt er gerapporteerd?

Normec BioBeheer is als een van de weinige laboratoria in Nederland in het bezit van een zogenaamde MALDITOF. Hierbij wordt de identificatie van de micro-organismen uitgevoerd op basis van eiwitten. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op ten opzichte van de traditionele identificatie methodes. De resultaten van het onderzoek worden in een analyserapport verwerkt en schriftelijk (per e-mail) gerapporteerd, uitsluitend aan de opdrachtgever en/of door principaal aan te geven vervanger.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Stuur dan een email via onderstaande contactformulier.

Man working on laptop talking on cell phone

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Man working on laptop talking on cell phone

Menu

Zoek op de website