Meetprogramma koper/zilverionisatie

Koper- en zilver ionisatie wordt gebruikt als alternatieve techniek bij terugkerende legionellabesmettingen. Deze techniek mag alleen op prioritaire locaties met een aantoonbare legionellahistorie worden toegepast.

Veilig zwembadwater

Heeft u een installatie voor koper- en zilver ionisatie staan (een installatie die koper en zilver toevoegt aan het water ten behoeve van legionellapreventie)? Er geldt dan een meetprogramma volgens tabel IIId van de Drinkwaterregeling om de drinkwaterkwaliteit maandelijks te monitoren van de hiernaast staande chemische en microbiologische parameters.

Parameters

  • Koper
  • Zilver
  • Legionella
  • Koloniegetal 22°C

De meetfrequentie kan in drie stappen verlaagd worden, indien de parameters aan de eisen voldoen. Normec BioBeheer kan u hierbij begeleiden.

Man working on laptop talking on cell phone

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Man working on laptop talking on cell phone

Menu

Zoek op de website