Meetprogramma koper/zilverionisatie

Koper- en zilver ionisatie wordt gebruikt als alternatieve techniek bij terugkerende legionellabesmettingen. Deze techniek mag alleen op prioritaire locaties met een aantoonbare legionellahistorie worden toegepast.

Veilig zwembadwater

Heeft u een installatie voor koper- en zilver ionisatie staan (een installatie die koper en zilver toevoegt aan het water ten behoeve van legionellapreventie)? Er geldt dan een meetprogramma volgens tabel IIId van de Drinkwaterregeling om de drinkwaterkwaliteit maandelijks te monitoren van de onderstaande chemische en microbiologische parameters.

Parameters

  • Koper
  • Zilver
  • Legionella
  • Koloniegetal 22°C

De meetfrequentie kan in drie stappen verlaagd worden, indien de parameters aan de eisen voldoen. Normec BioBeheer kan u hierbij begeleiden.

Smiling young man sit at table in coffee shop cafe working studying on laptop computer talking on cell phone relaxing in restaurant during free time indoor. Freelance mobile office business concept.

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Smiling young man sit at table in coffee shop cafe working studying on laptop computer talking on cell phone relaxing in restaurant during free time indoor. Freelance mobile office business concept.

Menu

Zoek op de website