Legionella in de lucht

Mogelijke luchtverspreiding van Legionella, vooral door afvalwaterzuiveringsinstallaties, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Beluchting of aerobe zuivering van afvalwater, kan namelijk legionellabacteriën in de lucht brengen. Uiteraard wilt u voorkomen dat deze aerosolen zich verspreiden en mensen ziek maken.

Normec BioBeheer kan luchtmonsters nemen bij de AWZI en deze analyseren op de aanwezigheid van Legionella. De hoeveelheid Legionella wordt gemeten in kolonievormende eenheden per m3 lucht. Monstername van de lucht vindt plaats met behulp van een airsampler. We leiden de lucht direct over een voedingsbodem geschikt voor Legionella en zetten deze op kweek. Aan deze speciale voedingsbodem zijn extra antibiotica toegevoegd voor de remming van overige bacteriën. U ontvangt van ons een analyse en rapport met een indicatie van de aanwezigheid van Legionella in de lucht.

Wat wij voor u doen

Luchtmonstername met een airsampler.

Analyse van de monsters in ons laboratorium.

De onderzoeksresultaten op een overzichtelijke manier rapporteren.

Luchtverspreiding van Legionella

Luchtverspreiding van Legionella is nog in de onderzoeksfase. Met name afvalwaterzuiveringsinstallaties lijken een risico te vormen. De kans op verspreiding en besmetting ontstaat wanneer lucht in het water wordt geblazen.

Eventuele in het water groeiende bacteriën kunnen zich dan in kleine waterdruppeltjes door de lucht verspreiden. Uit onderzoek blijkt dat dit een mogelijk risico vormt voor zowel medewerkers van afvalwaterzuiveringsinstallaties als bewoners eromheen.

Offerte aanvragen

Weten wat Normec BioBeheer voor u kan betekenen? We denken graag effectief met u mee. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Direct een offerte aanvragen
work using texting cell phone typing computer.chatting on mobile,laptop contact us at workplace Thinking investment plan Investor.searching information internet.connecting people concept

Wat is Legionella?

De legionellabacterie kan overal voorkomen waar een vochtig milieu is. Denk bijvoorbeeld aan leidingen voor drinkwater.

Word je ziek van Legionella?

De veteranenziekte kan door antibiotica genezen. Doorgaans zal de huisarts deze uitschrijven. Belangrijk is om zo snel mogelijk met de juiste antibiotica te starten. Hoe langer ermee gewacht wordt, hoe groter de kans op chronische klachten is. Ook kan legionella de dood tot gevolg hebben.

Waar kan ik als werkgever of werknemer terecht met vragen over gezondheidsrisico’s in werksituaties?

Elke werkgever moet een risico-inventarisatie en- evaluatie maken. Deze wordt gemaakt door een arbodeskundige. Wanneer er gezondheidsrisico’s zijn voor werknemers dan is de werkgever verplicht om maatregelen te treffen. De arbodienst en/of arbodeskundige kan om advies gevraagd worden wanneer er binnen de organisatie zorgen zijn omtrent legionella.

Man working on laptop talking on cell phone

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Man working on laptop talking on cell phone

Menu

Zoek op de website