Afvalwater-analyse

Legionellabacteriën worden meestal verspreid door installaties die water vernevelen, zoals bubbelbaden of ‘natte’ koeltorens. Sinds de legionella-uitbraken in Son (2013) en Boxtel (2016), is er steeds meer aandacht voor de rol van afvalwaterzuiveringsinstallaties bij het risico op Legionella.

Normec BioBeheer is geaccrediteerd voor monstername conform NEN-EN-ISO 19458/NEN-EN-ISO 11731 en laat analyses en rapportering van Legionella in afvalwater verzorgen door Normec Dumea. De monsterlocatie wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel van de installatie in overeenstemming met de legionella-adviseur. Binnen 8-10 dagen na monstername ontvangt u van ons de uitslag en een compleet rapport.

Wat wij voor u doen

Monstername op locatie.

Analyse van de watermonsters door geaccrediteerd laboratorium.

De onderzoeksresultaten op een overzichtelijk gerapporteerd door Normec Dumea.

Legionella in afvalwater

Eén van de factoren die de groei van Legionella in afvalwater bevordert, is de biologische zuivering met bacteriën in slib. Daarnaast bevordert industrieel afvalwater met een hoog nutriëntengehalte de legionellagroei (dit komt met name voor in de levensmiddelenindustrie, hout- en papierindustrie, destructiebedrijven en petrochemische industrie). Bovendien neemt het risico toe als het afvalwater een temperatuur heeft tussen 25 en 45°C. Tot slot stimuleert beluchting – onderdeel van het zuiveringsproces – de groei van Legionella, omdat er dan meer zuurstof in het water komt.

Risicofactoren

  • Biologisch zuiveringsproces
  • Industrie met nutriëntrijk afvalwater
  • Temperatuur van het afvalwater: 37°C is de ideale temperatuur voor legionellagroei
  • Beluchting (aerobe zuivering)

Beluchting afvalwater

De beluchting zorgt ook dat kleine waterdruppeltjes met legionellabacteriën ontstaan, die zich via de lucht kunnen verspreiden. Maatregelen kunnen ervoor zorgen dat minder legionellabacteriën uit de beluchtingstank vrijkomen en de AWZI verlaten. Volgens onderzoek van het RIVM vormt 18% van de industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) een risico en 4% van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Offerte aanvragen

Weten wat Normec BioBeheer voor u kan betekenen? We denken graag effectief met u mee. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Direct een offerte aanvragen
work using texting cell phone typing computer.chatting on mobile,laptop contact us at workplace Thinking investment plan Investor.searching information internet.connecting people concept

Kwaliteitsnormen

Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)

Deze richtlijn heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen met onder meer chemische en ecologische doelstellingen.

Drinkwaterwet

In de wet zijn kwaliteitseisen vastgelegd, onder meer over die hoeveelheid stoffen en organismen die maximaal in het water mag voorkomen.

Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Deze regeling bevat verschillende bepalingen die een eigenaar van een drinkwaterbedrijf moet opvolgen.

Wat is Legionella?

De legionellabacterie kan overal voorkomen waar een vochtig milieu is. Denk bijvoorbeeld aan leidingen voor drinkwater.

Hoe herken ik Legionella?

De ziekte uit zich in een snel opkomende koorts, deze gaat gepaard met spierpijn en een algeheel ziek gevoel. Er ontstaat een longontsteking. Ook hoesten en kortademigheid zijn symptomen die voorkomen.

Hoe raak ik geïnfecteerd?

Een legionella besmetting ontstaat door inademing van de bacterie. Het inademen van hele kleine druppeltjes water (groot genoeg om de bacterie te kunnen bevatten en klein genoeg om het via inademing in de longen te krijgen) heeft tot gevolg dat de bacterie zich in de longen kan nestelen. De ziekte is niet besmettelijk van mens tot mens. Ook het drinken van water met de bacterie is ongevaarlijk.

Man working on laptop talking on cell phone

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Man working on laptop talking on cell phone

Menu

Zoek op de website