Bepaling koloniegetal in water bij 36°C

Een koloniegetal bij 36°C is een procedure die wordt gebruikt bij een regelmatige controle van de microbiologische kwaliteit van water, waardoor de concentratie van bacterie in water wordt bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6222.

Alle bacteriën die in het water aanwezig zijn, worden gedurende een bepaalde tijd bij 36°C geïncubeerd voordat ze worden geteld. Bacteriën komen voor in alle ongezuiverd water- en drinkwaterbronnen, maar mogen alleen in kleine hoeveelheden aanwezig zijn als de juiste behandelingsprocedures worden gevolgd.

Wat wij voor u doen

Monstername op locatie.

Analyse van de watermonsters in ons laboratorium.

De onderzoeksresultaten op een overzichtelijke manier rapporteren.

Het aantal bacteriekolonies

Hoge aantallen bacteriekolonies zijn op zichzelf niet noodzakelijk reden tot bezorgdheid. Een toename van het aantal bacteriën kan er echter op duiden dat het water niet goed wordt behandeld. Deze analyse is raadzaam op het moment dat er twijfel is over de waterkwaliteit in uw installatie.

Grenswaarde

De grenswaarde Koloniegetal bij 36°C is <10 kve/ml. Bij >1000 kve/ml dient er een herbemonstering plaats te vinden van hetzelfde punt en wordt er aangeraden enkele punten te bemonsteren die stroomopwaarts (erna) en stroomafwaarts (ervoor) liggen.

Offerte aanvragen

Weten wat Normec BioBeheer voor u kan betekenen? We denken graag effectief met u mee. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Direct een offerte aanvragen
work using texting cell phone typing computer.chatting on mobile,laptop contact us at workplace Thinking investment plan Investor.searching information internet.connecting people concept
Smiling young man sit at table in coffee shop cafe working studying on laptop computer talking on cell phone relaxing in restaurant during free time indoor. Freelance mobile office business concept.

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Smiling young man sit at table in coffee shop cafe working studying on laptop computer talking on cell phone relaxing in restaurant during free time indoor. Freelance mobile office business concept.

Menu

Zoek op de website