Kwaliteitsnormen

Op een drink- en warmtapwaterinstallatie zijn verschillende wetten en regelingen van toepassing. Denk aan de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. In de laatste wordt nadere uitwerking gegeven van een aantal bepalingen uit de Drinkwaterwet. De Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en andere regelingen hangen nauw met elkaar samen.

Drinkwaterbesluit

In het Drinkwaterbesluit wordt nadere uitwerking gegeven aan een aantal bepalingen uit de Drinkwaterwet. Er is onder meer vastgelegd hoeveel stoffen en organismen maximaal in het drinkwater mogen voorkomen. Drinkwaterbedrijven moeten controleren of de kwaliteit van het geleverde drinkwater voldoet aan de kwaliteitsnormen uit het Drinkwaterbesluit. Het besluit is vanaf 1 juli 2011 van kracht en vervangt het voormalige Waterleidingbesluit. Bekijk het besluit (Overheid.nl)

kraanwater onderzoek temperatuur

Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)

In 2000 is de Kaderrichtlijn Water van kracht gegaan met als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen met onder meer chemische en ecologische doelstellingen. De invoering van de Kaderrichtlijn Water heeft invloed op de bescherming en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen.

riool afvalwater

Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater

Als eigenaar van een drinkwaterbedrijf moet u zich houden aan regels met betrekking tot het afsluiten van kleinverbruikers van drinkwater. Met de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater is bepaald dat de levering van drinkwater aan een kleinverbruiker, voor wie de afsluiting ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg kan hebben, niet zomaar mag worden beëindigd wegens wanbetaling.

Metal tap with dripping water, closeup. Water saving concept

Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening

Voor productie en transport van drinkwater worden verschillende materialen gebruikt, zoals leidingen, filters en opslagtanks. Inname van stoffen die vrijkomen uit deze materialen of producten kunnen mogelijk een nadelig effect hebben op de kwaliteit van het drinkwater. Alle toegepaste chemicaliën en materialen moeten daarom voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening.

Women have a water quality survey

Waterwerkbladen

De Waterwerkbladen zijn een praktijk-uitwerking van de verschillende artikelen in de NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallatie. Om tot een goede harmonisatie in de uitvoering van de leidingwaterinstallatie te komen, wordt in de Werkbladen een nadere uitwerking gegeven van hetgeen in de norm in algemene zin wordt gesteld. In de Werkbladen zijn zowel bepalingen als richtlijnen opgenomen.

man vult formulier in
Man working on laptop talking on cell phone

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Man working on laptop talking on cell phone

Menu

Zoek op de website