Legionella-analyse

De bemonstering van watermonsters op aanwezigheid van Legionella behoort tot de werkzaamheden die we voor veel opdrachtgevers uitvoeren. Wij bemonsteren o.a. drinkwater, koelwater, proceswater, zwembadwater en afvalwater. De analyse en rapportage wordt verzorgd Normec Dumea (L610).

Volgens de Drinkwaterwet en de Arbowet is het voor bedrijven en instellingen verplicht om water periodiek te laten onderzoeken op de aanwezigheid van de legionellabacterie. Hierbij geldt als eis dat de bemonstering en analyse van de Legionella watermonsters plaatsvindt door een ISO17025 geaccrediteerde instelling. De monstername wordt uitgevoerd door Normec Biobeheer (L281) de analyse en rapportage wordt verzorgd door Normec Dumea (L610).

Wat wij voor u doen

Monstername volgens RvA accreditatie (L281).

Monstername door onze eigen monsternemers in heel Nederland.

Analyse van de watermonsters door Normec Dumea volgens RvA accreditatie (L610).

De onderzoeksresultaten op een overzichtelijk gerapporteerd door Normec Dumea.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Normec BioBeheer is een geaccrediteerd voor monstername met nummer L281. De monstername en analyse worden verricht onder accreditatie. Dit wordt gewaarborgd doordat de de analyse en rapportage wordt verzorgd door Normec Dumea (L610).

Monsters worden geanalyseerd volgens vastgestelde werkvoorschriften gebaseerd op ISO11731 op de aanwezigheid van Legionella species. Uiteraard kunnen er ook watermonsters ter onderzoek aangeleverd worden bij het laboratorium van Normec Dumea.

Offerte aanvragen

Weten wat Normec BioBeheer voor u kan betekenen? We denken graag effectief met u mee. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Direct een offerte aanvragen
work using texting cell phone typing computer.chatting on mobile,laptop contact us at workplace Thinking investment plan Investor.searching information internet.connecting people concept

Wat is Legionella?

De legionellabacterie kan overal voorkomen waar een vochtig milieu is. Denk bijvoorbeeld aan leidingen voor drinkwater.

Word je ziek van Legionella?

De veteranenziekte kan door antibiotica genezen. Doorgaans zal de huisarts deze uitschrijven. Belangrijk is om zo snel mogelijk met de juiste antibiotica te starten. Hoe langer ermee gewacht wordt, hoe groter de kans op chronische klachten is. Ook kan legionella de dood tot gevolg hebben.

Waar kan ik als werkgever of werknemer terecht met vragen over gezondheidsrisico’s in werksituaties?

Elke werkgever moet een risico-inventarisatie en- evaluatie maken. Deze wordt gemaakt door een arbodeskundige. Wanneer er gezondheidsrisico’s zijn voor werknemers dan is de werkgever verplicht om maatregelen te treffen. De arbodienst en/of arbodeskundige kan om advies gevraagd worden wanneer er binnen de organisatie zorgen zijn omtrent legionella.

Man working on laptop talking on cell phone

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Man working on laptop talking on cell phone

Menu

Zoek op de website