Meetprogramma eigen waterwinning

Bij eigen winning van drinkwater is een goedgekeurd meetprogramma vereist. Het meetprogramma geeft aan welke stoffen gemeten moeten worden. De te meten parameters worden bepaald op basis van het type water dat als grondstof wordt gebruikt, bijvoorbeeld grondwater of oppervlakte water.

Voorbeelden van bepalingen zijn Enterococcen, E. coli en verschillende chemische waardes. Het meetprogramma dient door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eenmaal in de 5 jaar goedgekeurd te worden. Normec BioBeheer helpt u hiermee.

Smiling young man sit at table in coffee shop cafe working studying on laptop computer talking on cell phone relaxing in restaurant during free time indoor. Freelance mobile office business concept.

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Smiling young man sit at table in coffee shop cafe working studying on laptop computer talking on cell phone relaxing in restaurant during free time indoor. Freelance mobile office business concept.

Menu

Zoek op de website