Meetprogramma eigen waterwinning

Bij eigen winning van drinkwater is een goedgekeurd meetprogramma vereist. Het meetprogramma geeft aan welke stoffen gemeten moeten worden. De te meten parameters worden bepaald op basis van het type water dat als grondstof wordt gebruikt, bijvoorbeeld grondwater of oppervlakte water.

Voorbeelden van bepalingen zijn Enterococcen, E. coli en verschillende chemische waardes. Het meetprogramma dient door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eenmaal in de 5 jaar goedgekeurd te worden. Normec BioBeheer helpt u hiermee.

Man working on laptop talking on cell phone

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Man working on laptop talking on cell phone

Menu

Zoek op de website