Productlijst

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze monsternames en analyses.

Productlijst

ItemcodeOmschrijvingExtra omschrijving
A0001Legionella analyse Drink/grondwater (ISO11731)Monstername en Analyse
A0002Legionella Proces/Koel/Regen/Zwembadwater (ISO11731)Monstername en Analyse
A0003Legionella Oppervlakte/Afvalwater (ISO11731)Monstername en Analyse
A0004Bepalen aantal Bacterien luchtmonsters (Eigen methode)Monstername en Analyse
A0005Bepalen aantal Schimmels en Gisten luchtmonsters (Eigen methode)Monstername en Analyse
A0006Bepalen aantal Bacterien oppervlaktemonsters (Eigen methode)Monstername en Analyse
A0007Bepalen aantal Schimmels en Gisten oppervlaktemonsters (Eigen methode)Monstername en Analyse
A0008Identificatie Bacterien (Eigen methode)Monstername en Analyse
A0009Koloniegetal bij 22 (NEN-EN-ISO6222)Monstername en Analyse
A0010Koloniegetal bij 36 (NEN-EN-ISO6222)Monstername en Analyse
A0011Aeromonas 30 (NEN6263)Monstername en Analyse
A0012 E. coli en bacterien van de coli-groep, Drinkwater (CCA, ISO9308-1)Monstername en Analyse
A0013 E. coli en bacterien van de coli-groep, Drinkwater (LSA, gelijkwaardig ISO9308-1)Monstername en Analyse
A0014 fecale Enterococcen (NEN-EN-ISO7899-2)Monstername en Analyse
A0015Bepalen en identificeren van Bacterien luchtmonsters (eigen methode)Monstername en Analyse
A0016Bepalen en identificeren van Schimmels en Gisten luchtmonsters (eigen methode)Monstername en Analyse
A0017Bepalen en identificeren van Bacterien oppervlaktemonsters (eigen methode)Monstername en Analyse
A0018Bepalen en identificeren van Schimmels en Gisten oppervlaktemonsters (eigen methode)Monstername en Analyse
AA0001Legionella Drink/grondwater (ISO11731)Analyse
AA0002Legionella Proces/Koel/Regen/Zwembadwater (ISO11731)Analyse
AA0003Legionella Oppervlakte/Afvalwater (ISO11731)Analyse
AA0004Bepalen aantal Bacterien luchtmonsters (Eigen methode)Analyse
AA0005Bepalen aantal Schimmels en Gisten luchtmonsters (Eigen methode)Analyse
AA0006Bepalen aantal Bacterien oppervlaktemonsters (Eigen methode)Analyse
AA0007Bepalen aantal Schimmels en Gisten oppervlaktemonsters (Eigen methode)Analyse
AA0008Identificatie Bacterien (Eigen methode)Analyse
AA0009Koloniegetal bij 22 (NEN-EN-ISO6222)Analyse
AA0010Koloniegetal bij 36 (NEN-EN-ISO6222)Analyse
AA0011Aeromonas 30 (NEN6263)Analyse
AA0012 E. coli en bacterien van de coli-groep, Drinkwater (CCA, ISO9308-1)Analyse
AA0013 E. coli en bacterien van de coli-groep, Drinkwater (LSA, gelijkwaardig ISO9308-1)Analyse
AA0014 fecale Enterococcen (NEN-EN-ISO7899-2)Analyse
AU0001 AmmoniumAnalyse
AU0002 ChlorideAnalyse
AU0003 Fluoride (opgelost)Analyse
AU0004 Fluoride (totaal)Analyse
AU0005 Fosfaat-Totaal en FosforAnalyse
AU0006 Fosfaat-orthoAnalyse
AU0007 Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)Analyse
AU0008 Indamprest (180°C)Analyse
AU0009 Kaliumpermanganaat verbruik (KMnO4)Analyse
AU0010 Kleurintensiteit (455 nm)Analyse
AU0011 Kleurintensiteit (455nm) na filtratie (0,45µm) Analyse
AU0012 NitraatAnalyse
AU0013 NitrietAnalyse
AU0014 SilicaatAnalyse
AU0015 SulfaatAnalyse
AU0016 TroebelingsgraadAnalyse
AU0017 UreumAnalyse
AU0018 WaterstofcarbonaatAnalyse
AU0019 Zuurgraad (pH)Analyse
AU0020 Zuurstof (elektrochemisch)Analyse
AU0021 Aluminium (Al), na aanzurenAnalyse
AU0022 Aluminium (Al), totaalAnalyse
AU0023 Antimoon (Sb), na aanzurenAnalyse
AU0024 Arseen (As), na aanzurenAnalyse
AU0025 Barium (Ba), na aanzurenAnalyse
AU0026 Cadmium (Cd), na aanzurenAnalyse
AU0027 Calcium (Ca), na aanzurenAnalyse
AU0028 Calcium (Ca), totaalAnalyse
AU0029 Chroom (Cr), na aanzurenAnalyse
AU0030 Cobalt (Co), na aanzurenAnalyse
AU0031 IJzer (Fe), na aanzurenAnalyse
AU0032 IJzer (Fe), totaalAnalyse
AU0033 Kalium (K), na aanzurenAnalyse
AU0034 Kalium (K), totaalAnalyse
AU0035 Koper (Cu), na aanzurenAnalyse
AU0036 Koper (Cu-complex), na aanzurenAnalyse
AU0037 Kwik (Hg), na aanzurenAnalyse
AU0038 Lood (Pb), na aanzurenAnalyse
AU0039 Magnesium (Mg), na aanzurenAnalyse
AU0040 Magnesium (Mg), totaalAnalyse
AU0041 Mangaan (Mn), na aanzurenAnalyse
AU0042 Mangaan (Mn), totaal Analyse
AU0043 Molybdeen (Mo), na aanzuren Analyse
AU004 Natrium (Na), na aanzurenAnalyse
AU0045 Natrium (Na), totaalAnalyse
AU0046 Nikkel (Ni), na aanzurenAnalyse
AU0047 Silicium (Si), na aanzurenAnalyse
AU0048 Totale HardheidAnalyse
AU0049 Vanadium (V), na aanzuren Analyse
AU0050 Zilver (Ag-complex), na aanzurenAnalyse
AU0051 Zink (Zn), na aanzurenAnalyse
AU0052 Zink (Zn), totaalAnalyse
AU0053 Clostridium perfringens OphopingAnalyse
AU0054 Pseudomonas AeruginosaAnalyse
AU0055 Basis Vluchtige KoolwaterstoffenAnalyse
AU0056 Opgelost Organisch Koolstof (DOC)Analyse
AU0057 Screening Vluchtige Koolwaterstoffen (VAK/VGK)Analyse
AU0058 Totaal Organisch Koolstof (TOC)Analyse
AU0059 Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZV)Analyse
AU0060 Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV)Analyse
AU0061 GlycolenAnalyse
AU0062 Stikstof KjeldahlAnalyse
AU0063 GeurAnalyse
AV0001Bepalen van de temperatuur (NEN6414)Analyse
AV0002Bepalen van de zuurgraad, pH (NEN-ISO10523)Analyse
AV0003Bepalen van vrij, gebonden en totaal chloorgehalte (Eigen methode)Analyse
P0001Meetprogramma IIIdMonstername en Analyse
P0002 Meetprogramma IIIcMonstername en Analyse
P0003 Meetprogramma IIIeMonstername en Analyse
P0004 Compleet microbilogisch programmaMonstername en Analyse
P0005 Meetprogramma herbemonsteringMonstername en Analyse
P0006 Meetprogramma zwembadMonstername en Analyse
P0007Meetprogramma IIIfMonstername en Analyse
P0008 Luchtmonster Monstername en Analyse
P0009 ContactmonsterMonstername en Analyse
P0010 Contactmonster na desinfectieMonstername en Analyse
P0011 Desinfecteren LuchtbehandelingskastMonstername en Analyse
P0012 Combinatie pakket koper/zilverMonstername en Analyse
P0013 Combinatie pakket koper/zilver (alleen )Monstername en Analyse
P0014 Chemisch pakket Dialyse (gezuiverd water)Monstername en Analyse
P0015 Chemisch pakket Mobiele RO (gezuiverd water)Monstername en Analyse
P0016 Chemisch pakket proceswater ziekenhuislaboratoriumMonstername en Analyse
P0017 Chemisch pakket RO waterMonstername en Analyse
P0018 Herbemonstering pakketMonstername en Analyse
P0019 Desinfecteren OppervlaktenMonstername en Analyse
P0020 Meetprogramma IIID (anodische oxidatie)Monstername en Analyse
P0021 Meetprogramma OxideerbaarheidMonstername en Analyse
U0001 Ammonium Monstername en Analyse
U0002 ChlorideMonstername en Analyse
U0003 Fluoride (opgelost)Monstername en Analyse
U0004 Fluoride (totaal)Monstername en Analyse
U0005 Fosfaat-Totaal en FosforMonstername en Analyse
U0006 Fosfaat-orthoMonstername en Analyse
U0007 Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)Monstername en Analyse
U0008 Indamprest (180°C)Monstername en Analyse
U0009 Kaliumpermanganaat verbruik (KMnO4)Monstername en Analyse
U0010 Kleurintensiteit (455 nm)Monstername en Analyse
U0011 Kleurintensiteit (455nm) na filtratie (0,45µm)Monstername en Analyse
U0012 NitraatMonstername en Analyse
U0013 NitrietMonstername en Analyse
U0014 SilicaatMonstername en Analyse
U0015 SulfaatMonstername en Analyse
U0016 TroebelingsgraadMonstername en Analyse
U0017 UreumMonstername en Analyse
U0018 WaterstofcarbonaatMonstername en Analyse
U0019 Zuurgraad (pH)Monstername en Analyse
U0020 Aluminium (Al), na aanzurenMonstername en Analyse
U0021 Aluminium (Al), na aanzurenMonstername en Analyse
U0022 Aluminium (Al), totaalMonstername en Analyse
U0023 Antimoon (Sb), na aanzurenMonstername en Analyse
U0024 Arseen (As), na aanzurenMonstername en Analyse
U0025 Barium (Ba), na aanzurenMonstername en Analyse
U0026 Cadmium (Cd), na aanzurenMonstername en Analyse
U0027 Calcium (Ca), na aanzurenMonstername en Analyse
U0028 Calcium (Ca), totaalMonstername en Analyse
U0029 Chroom (Cr), na aanzurenMonstername en Analyse
U0030 Cobalt (Co), na aanzurenMonstername en Analyse
U0031 IJzer (Fe), na aanzurenMonstername en Analyse
U0032 IJzer (Fe), totaalMonstername en Analyse
U0033 Kalium (K), na aanzurenMonstername en Analyse
U0034 Kalium (K), totaalMonstername en Analyse
U0035 Koper (Cu), na aanzurenMonstername en Analyse
U0036 Koper (Cu-complex), na aanzurenMonstername en Analyse
U0037 Kwik (Hg), na aanzurenMonstername en Analyse
U0038 Lood (Pb), na aanzurenMonstername en Analyse
U0039 Magnesium (Mg), na aanzurenMonstername en Analyse
U0040 Magnesium (Mg), totaalMonstername en Analyse
U0041 Mangaan (Mn), na aanzurenMonstername en Analyse
U0042 Mangaan (Mn), totaalMonstername en Analyse
U0043 Molybdeen (Mo), na aanzurenMonstername en Analyse
U0044 Natrium (Na), na aanzurenMonstername en Analyse
U0045 Natrium (Na), totaalMonstername en Analyse
U0046 Nikkel (Ni), na aanzurenMonstername en Analyse
U0047 Silicium (Si), na aanzurenMonstername en Analyse
U0048 Totale HardheidMonstername en Analyse
U0049 Vanadium (V), na aanzurenMonstername en Analyse
U0050 Zilver (Ag-complex), na aanzurenMonstername en Analyse
U0051 Zink (Zn), na aanzurenMonstername en Analyse
U0052 Zink (Zn), totaalMonstername en Analyse
U0053 Clostridium perfringens OphopingMonstername en Analyse
U0054 Pseudomonas AeruginosaMonstername en Analyse
U0055 Basis Vluchtige KoolwaterstoffenMonstername en Analyse
U0056 Opgelost Organisch Koolstof (DOC)Monstername en Analyse
U0057 Screening Vluchtige Koolwaterstoffen (VAK/VGK)Monstername en Analyse
U0058 Totaal Organisch Koolstof (TOC)Monstername en Analyse
U0059 Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZV)Monstername en Analyse
U0060 Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV)Monstername en Analyse
U0061 GlycolenMonstername en Analyse
U0062 Stikstof KjeldahlMonstername en Analyse
U0063 GeurMonstername en Analyse
V0001Bepalen van de temperatuur (NEN6414)Monstername en Analyse
V0002 Bepalen van de zuurgraad, pH (NEN-ISO10523)Monstername en Analyse
V0003Bepalen van vrij, gebonden en totaal chloorgehalte (Eigen methode)Monstername en Analyse
Man working on laptop talking on cell phone

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Man working on laptop talking on cell phone

Menu

Zoek op de website