Normec BioBeheer test lood in drinkwater

In Amsterdam-Noord blijken nog diverse loden leidingen te liggen die ervoor zorgen dat zich lood in het drinkwater bevindt. Woningcorporatie Ymere heeft het onafhankelijke en geaccrediteerde Normec BioBeheer ingeschakeld om het drinkwater te testen op de aanwezigheid van looddeeltjes in het drinkwater om zo alle risicovolle leidingen goed in kaart te brengen.

Nadat woningcorporatie Ymere duidelijk wordt dat er in Tuindorp Nieuwendam en in Tuindorp Buiksloot nog loden leidingen aanwezig zijn die zorgen voor problemen met het drinkwater, schakelen ze Normec BioBeheer in. “We verhuren woningen en zijn géén specialisten in het testen van water. Daarom hebben we een geaccrediteerd, onafhankelijk bedrijf gevraagd dat te doen. Zij zijn deskundig, onpartijdig en onafhankelijk,” aldus Chris Petterson van Ymere.

Lood in drinkwater meten volgens geaccrediteerd protocol

Normec BioBeheer is direct voor de Woningcorporatie aan de slag gegaan. Op diverse punten worden zorgvuldig metingen gedaan, volgens een strikt protocol, zoals vastgesteld door de Raad voor Accreditatie. Zo kan Ymere zo snel mogelijk in kaart brengen waar nog loden leidingen aanwezig zijn én in welke huizen de concentraties van lood in het drinkwaternet het hoogst zijn, zodat deze woningen het eerste kunnen worden aangepakt. De Woningcorporatie vult dit aan met archiefonderzoek om de aanwezige loden leidingen goed in beeld te krijgen.

Om de reële situatie en het gedrag van de installatie zoveel mogelijk na te bootsen, meet het laboratorium op verschillende momenten door de dag heen.* Bovendien is er in Noord sprake van een bijzondere situatie: niet alle woningen hebben een eigen wateraansluiting. De meeste woningen krijgen hun water via een gedeelde toevoerleiding (ringleiding). Om betrouwbare watermonsters te nemen op een manier die voor alle bewoners gelijk is, laat Normec BioBeheer daarom het kraanwater in de keuken net zo lang doorstromen totdat het water een constante temperatuur heeft.* Alleen zo weet je zeker dat watergebruik bij de buren niet van invloed is op de test. Door deze manier van monsternemen test je het aantal looddeeltjes op een manier die reproduceerbaar is en voor alle bewoners gelijk. Je krijgt dan een betrouwbare uitslag of en zo ja hoeveel looddeeltjes in het water van de toevoerleiding zitten bij gemiddeld gebruik.

Om de zorgen van bewoners verder weg te nemen, heeft Ymere ook de onafhankelijke keuringsinstantie KIWA laten meekijken bij de monstername. KIWA bevestigt dat de gebruikte methode volledig voldoet aan de accreditatie. Het laten doorstromen van de kraan tot het een constante temperatuur heeft bereikt, is bovendien de meest geschikte methode als je het lood in de gemeenschappelijke toevoerleidingen wilt vaststellen, bovenstrooms van het leveringspunt in de individuele woning.

>> Meer over de accreditatie van Normec BioBeheer <<

Extra uitleg voor bewoners

Op verzoek van Ymere was een delegatie van Normec ook aanwezig op de bewonersbijeenkomst op 18 december 2019. Vanaf 15.00 ’s middags tot later op de avond konden bewoners die zich zorgen maken naar binnen lopen voor meer informatie. Diverse medewerkers van Normec BioBeheer en Normec AquaServa zijn de hele bijeenkomst aanwezig en nemen alle tijd om de vele vragen van bewoners goed te beantwoorden. Een intensieve klus: “Soms stonden er wel 15 tot 20 mensen tegelijk bij de informatietafel en die wilden we graag allemaal goed te woord staan”, zegt Robèrt Verheij, procesmanager van Normec BioBeheer. “Ymere was erg blij dat we vanuit onze technische expertise inhoudelijke vragen van bewoners zorgvuldig konden beantwoorden. Zo konden we hen goed uitleg geven over de monstername, monsteranalyse en consequenties van de uitslag.”

Zowel tijdens als na de bijeenkomst heeft woningcorporatie Ymere de medewerkers van Normec bedankt voor hun inzet en aanwezigheid. Tevens heeft Normec BioBeheer na de bijeenkomst hun werkwijze nog eens extra op papier gezet. Robèrt Verheij: “onze medewerkers kunnen dit na monstername bij bewoners achterlaten, zodat ze alles rustig kunnen nalezen. Voor verdere vragen over hun specifieke situatie kunnen bewoners contact opnemen met Ymere.”

* In warm water lossen meer looddeeltjes op dan in koud water. Om betrouwbare meetwaardes te krijgen, moet de temperatuur daarom constant zijn.

Vragen en meer informatie?
Heeft uw vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via +31 880 062 500 of via info-biobeheer@normecgroup.com.

Gerelateerd nieuws

Man working on laptop talking on cell phone

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Man working on laptop talking on cell phone

Menu

Zoek op de website