Dring het ziekteverzuim in uw bedrijf terug

De laatste onderzoeken tonen aan dat het ziekteverzuim in België blijft stijgen. Het afgelopen jaar zijn zelfs de hoogste cijfers ooit genoteerd, volgens SD Worx.

Ziekteverzuim verschilt sterk per sector

De sterke stijging van het ziekteverzuim doet zich vooral voor in de quartaire sector (2,8% kortdurend en 3,3% langdurend). Tot de quartaire sector of non-profit worden een aantal maatschappelijke functies gerekend zoals openbaar bestuur, onderwijs en onderzoek, zorg en welzijn, cultuur en recreatie, maatschappelijke organisaties, infrastructuur, milieudienstverlening en volkshuisvesting. Hierbij behoren verscheidene soorten werkzaamheden waaronder kantoorwerkzaamheden.

Oorzaken van ziekteverzuim

De cijfers van het ziekteverzuim zijn de laatste jaren fel gestegen. De oorzaken zijn divers: naast de vergrijzing van de werknemerspopulatie spelen arbeidsomstandigheden, motivatie, engagement, stress, stijgende werkdruk, burn-out en fysieke aandoeningen een rol. Een van de voorwaarden voor goede arbeidsomstandigheden is het creëren van een goed binnenmilieu. Door de jaren heen is er veel geschreven over het binnenmilieu. Uit de vele artikelen over dit onderwerp gaf er een duidelijkheid over het nut van een goed binnenmilieu. In dit artikel2 kwam men met cijfermateriaal waarmee de relatie tussen het binnenmilieu, ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit inzichtelijk werd gemaakt. Hierin werd geschreven dat circa 20% van het ziekteverzuim gerelateerd is aan het binnenmilieu. Tevens bleek dat gunstige condities van het binnenmilieu de arbeidsproductiviteit met 5 tot 15% kunnen doen toenemen. Hiermee wordt aangetoond dat de zorg voor een goed binnenmilieu geen kostenpost is, zoals vaak gedacht wordt maar juist een investering is om het bedrijfsrendement te vergroten.

Hoe kunnen we het ziekteverzuim terugdringen?

Ziekteverzuim vormt een grote problematiek binnen het Belgische bedrijfsleven. Er is een blijvende nood aan een actief verzuimbeleid. Alleen ondernemingen die hier effectief op werken, slagen er in om hun verzuimcijfers te laten teruglopen.

Een actief verzuimbeleid bestaat uit een preventieve aanpak rond motivatie, welzijn op het werk en de werkbaarheid van de job. Een onderdeel van een actief verzuimbeleid is verkrijgen en behouden van een goed binnenmilieu. De kwaliteit van het binnenmilieu wordt bepaald door de onderstaande factoren:

  • Licht
  • Lucht
  • Geluid
  • Warmte/vocht

De grenswaarden voor de factoren zijn tevens beschreven in een koninklijk besluit: ‘Besluit van de Vlaamse Regering , houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu, 11 juni 2004.’

De bovengenoemde factoren kunnen allen individueel gestuurd en gecontroleerd worden. Dit behoort normaliter tot het takenpakket van een facilitaire dienst. Zo stuurt zij het schoonmaakonderhoud en het onderhoud van het luchtbehandeling systeem aan, wat een grote invloed heeft op de binnenmilieu

Wie kan meerwaarde leveren

De facilitaire dienst levert een meerwaarde inzake het creëren van een goed binnenmilieu. Echter door de loop der jaren is er veel veranderd in de werkwijze van de facilitaire dienst. Veel van de uitvoerende taken behoren niet meer tot de kerntaken van een facilitaire dienst en worden nu extern ingehuurd. Dit was in het geval van de uitvoering van de schoonmaak van het kantoor echter al jaren gemeengoed. Echter wordt steeds vaker ook de gehele technische dienst uitbesteed. Hiermee is de taak van de facilitaire dienst inzake het creëren van een goed binnenmilieu verschoven van een uitvoerende dienst naar een controlerende dienst bijgestaan door de preventiemedewerker.

Totaaloplossing

Om de facilitaire dienst en preventiemedewerker te ondersteunen wordt nu een unieke mogelijkheid geboden om de controle op de uitvoering van het technisch beheer te kunnen behouden. Hierbij worden naast de periodieke controles op de uitvoering van het onderhoud, tevens jaarlijks metingen
verricht naar kwaliteitsbepalende factoren.

Om te kunnen bepalen of het schoonmaakonderhoud en het technisch beheer van het luchtbehandelingsysteem naar behoren uitgevoerd wordt kunnen verschillende onderzoeken uitvoeren worden. Deze bestaan uit het uitvoeren van microbiologisch luchtonderzoek, nemen van contactmonsters, uitvoeren fysisch luchtonderzoek (temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2 –gehalte) en het uitvoeren van thermisch comfortmetingen (middels een klimaatboom).

Zorg dat uw personeel gezond en tevreden blijft en houdt een hoge productiviteit.

Gerelateerd nieuws

Man working on laptop talking on cell phone

Neem contact op

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en informeren u graag over onze dienstverlening.

Man working on laptop talking on cell phone

Menu

Zoek op de website